http://www.nwchess.ru  2016 .pdf
  2016.pdf
""

chess-results

  2016 .pdf
   .pdf


""


2016 - . ()


"" ( ):
. () - 2 , . () - 1 , . () - 3 ,
. () - 4 , . () - 5
""
1 - 09.12.2016 . 15 .
1 .pgn 1 .pdf
2 - 10.12.2016 . 15 .
2 .pgn2 .pdf
3 - 11.12.2016 . 15 .
3 .pgn3 .pdf
Sharafiev, Azat - Shevchenko, Kirill
Levin, Evgeny A. - Rudenko, Naum
Sipila, Vilka - Lintchevski, Daniil
Moiseenko, Vadim - Esipenko, Andrey
Volodin, Aleksandr - Gazik, Viktor
=
1-0
0-1
=
1-0
Shevchenko, Kirill - Gazik, Viktor
Esipenko, Andrey - Volodin, Aleksandr
Lintchevski, Daniil - Moiseenko, Vadim
Rudenko, Naum - Sipila, Vilka
Sharafiev, Azat - Levin, Evgeny A.
=
=
=
0-1
1-0
Sipila, Vilka - Sharafiev, Azat
Levin, Evgeny A. - Shevchenko, Kirill
Moiseenko, Vadim - Rudenko, Naum
Volodin, Aleksandr - Lintchevski, Daniil
Gazik, Viktor - Esipenko, Andrey
0-1
=
1-0
=
0-1
4 - 12.12.2016 . 15 .
4 .pgn4 .pdf
5 - 13.12.2016 . 15 .
5 .pgn5 .pdf
6 - 14.12.2016 . 15 .
6 A.pgn 6 .pdf
Sharafiev, Azat - Moiseenko, Vadim
Levin, Evgeny A. - Sipila, Vilka
Rudenko, Naum - Volodin, Aleksandr
Lintchevski, Daniil - Gazik, Viktor
Shevchenko, Kirill - Esipenko, Andrey
1-0
=
0-1
1-0
1-0
Volodin, Aleksandr - Sharafiev, Azat
Moiseenko, Vadim - Levin, Evgeny A.
Sipila, Vilka - Shevchenko, Kirill
Gazik, Viktor - Rudenko, Naum
Esipenko, Andrey - Lintchevski, Daniil
1-0
1-0
0-1
1-0
=
Sharafiev, Azat - Gazik, Viktor
Levin, Evgeny A. - Volodin, Aleksandr
Sipila, Vilka - Moiseenko, Vadim
Rudenko, Naum - Esipenko, Andrey
Shevchenko, Kirill - Lintchevski, Daniil
=
=
1-0
0-1
=
7 - 15.12.2016 . 15 .
7 A.pgn7 .pdf
8 - 16.12.2016 . 15 .
8 A.pgn8 .pdf
9 - 17.12.2016 . 12 .
9 A.pgn9 .pdf
Esipenko, Andrey - Sharafiev, Azat
Gazik, Viktor - Levin, Evgeny A.
Volodin, Aleksandr - Sipila, Vilka
Moiseenko, Vadim - Shevchenko, Kirill
Lintchevski, Daniil - Rudenko, Naum
1-0
=
1-0
1-0
1-0
Sharafiev, Azat - Lintchevski, Daniil
Levin, Evgeny A. - Esipenko, Andrey
Sipila, Vilka - Gazik, Viktor
Moiseenko, Vadim - Volodin, Aleksandr
Shevchenko, Kirill - Rudenko, Naum
=
1-0
1-0
0-1
1-0
Rudenko, Naum - Sharafiev, Azat
Lintchevski, Daniil - Levin, Evgeny A.
Esipenko, Andrey - Sipila, Vilka
Gazik, Viktor - Moiseenko, Vadim
Volodin, Aleksandr - Shevchenko, Kirill
0-1
=
1-0
=
=


""

chess-results

  2016 .pdf

   .pdf


""


"" ( ):
. () - 3 , . () - 1


. ()
- ,
""
1 - 09.12.2016 . 15 .
1 .pgn 1 .pdf
2 - 10.12.2016 . 15 .
2 .pgn2 .pdf
3 - 11.12.2016 . 15 .
3 .pgn3 .pdf
Malyshev, Grigory - Solozhenkina, Elizaveta
Iljin, Timofey - Keinanen, Toivo
Gazik, Igor - Dilmukhametov, Artur
Toivonen, Alexander V. - Donskov, Anatoly
Payen, Arnaud - Gogolev, Artem
1-0
1-0
1-0
=
=
Solozhenkina, Elizaveta - Gogolev, Artem
Donskov, Anatoly - Payen, Arnaud
Dilmukhametov, Artur - Toivonen, Alexander V.
Keinanen, Toivo -Gazik, Igor
Malyshev, Grigory - Iljin, Timofey
0-1
=
0-1
1-0
1-0
Gazik, Igor - Malyshev, Grigory
Iljin, Timofey - Solozhenkina, Elizaveta
Toivonen, Alexander V. - Keinanen, Toivo
Payen, Arnaud - Dilmukhametov, Artur
Gogolev, Artem - Donskov, Anatoly
0-1
1-0
1-0
1-0
1-0
4 - 12.12.2016 . 15 .
4 .pgn4 .pdf
5 - 13.12.2016 . 15 .
5 .pgn 5 .pdf
6 - 14.12.2016 . 15 .
6 B.pgn 6 .pdf
Malyshev, Grigory - Toivonen, Alexander V.
Iljin, Timofey - Gazik, Igor
Keinanen, Toivo - Payen, Arnaud
Dilmukhametov, Artur - Gogolev, Artem
Solozhenkina, Elizaveta - Donskov, Anatoly
=
1-0
0-1
=
0-1
Payen, Arnaud - Malyshev, Grigory
Toivonen, Alexander V. - Iljin, Timofey
Gazik, Igor - Solozhenkina, Elizaveta
Gogolev, Artem - Keinanen, Toivo
Donskov, Anatoly - Dilmukhametov, Artur
=
=
=
0-1
1-0
Malyshev, Grigory - Gogolev, Artem
Iljin, Timofey - Payen, Arnaud
Gazik, Igor - Toivonen, Alexander V.
Keinanen, Toivo - Donskov, Anatoly
Solozhenkina, Elizaveta - Dilmukhametov, Artur
0-1
=
=
1-0
0-1
7 - 15.12.2016 . 15 .
7 B.pgn7 .pdf
8 - 16.12.2016 . 15 .
8 B.pgn8 .pdf
9 - 17.12.2016 . 12 .
9 B.pgn9 .pdf
Donskov, Anatoly - Malyshev, Grigory
Gogolev, Artem - Iljin, Timofey
Payen, Arnaud - Gazik, Igor
Toivonen, Alexander V. - Solozhenkina, Elizaveta
Dilmukhametov, Artur - Keinanen, Toivo
1-0
0-1
=
1-0
=
Malyshev, Grigory - Dilmukhametov, Artur
Iljin, Timofey - Donskov, Anatoly
Gazik, Igor - Gogolev, Artem
Toivonen, Alexander V. - Payen, Arnaud
Solozhenkina, Elizaveta - Keinanen, Toivo
0-1
1-0
=
=
1-0
Keinanen, Toivo - Malyshev, Grigory
Dilmukhametov, Artur - Iljin, Timofey
Donskov, Anatoly - Gazik, Igor
Gogolev, Artem - Toivonen, Alexander V.
Payen, Arnaud - Solozhenkina, Elizaveta
0-1
=
=
0-1
=