http://www.nwchess.ruPolozhenie_etapa_Gran_pri_Karelskaya_skazka-veterany-na-sayt.pdfPolozhenie_etapa_Gran_pri_Karelskaya_skazka-veterany-na-sayt.pdf


ССЫЛКА НА ЭЛЕКТРОННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ