-
(812) 320-33-19

please actiate Java-script in your browser to see address
 

" "
" ""
  25

-
 - 

03/28/2010

( 9 )
..
.
.
W-We
1
1
Rakhmanov, Aleksandr
7.5
50.0
40.25
40.0
2584
2636
+0.59
2
4
Kisilev,Gennady
7.0
50.0
36.25
35.0
2443
2559
+1.30
3
Rozum, Ivan
6.5
55.0
38.75
35.5
2472
2523
+0.67
2
Lintchevski,Daniil
6.5
51.0
36.00
34.0
2503
2498
+0.07
10
Samojlov,Anton
6.5
49.0
33.50
32.0
2319
2443
+1.53
6
5
Dokurchaev,Alexander F.
6.0
52.5
33.25
34.0
2412
2464
+0.64
12
Sulemanyants,Odisey
6.0
49.5
31.50
31.5
2304
2420
+1.39
20
Osoblivi,Grigory
6.0
42.5
24.75
29.5
2265
2340
+0.86
13
Moiseenko, Vadim
6.0
42.0
25.75
29.5
2284
2362
+0.83
10
8
Vlassow,Valentin
5.5
48.0
27.25
32.5
2346
2385
+0.51
14
Toivonen,Alexander V.
5.5
48.0
25.25
32.0
2282
2358
+0.81
7
Anjuhin,Alex
5.5
46.5
26.00
31.5
2353
2405
+0.63
6
Mishuchkov Nikolai M.
5.5
46.0
26.00
26.5
2392
2307
-0.84
24
Koba,Igor
5.5
45.0
26.50
27.5
2243
2286
+0.52
27
Cherepanov,Vladislav
5.5
40.0
21.75
26.0
2221
2305
+0.72
16
15
Uliashov,Dmitriy
5.0
45.5
21.00
29.0
2266
2221
-0.45
22
Smirnov,Vladimir S.
5.0
45.0
21.50
26.0
2260
2242
-0.18
28
Kudryashov,Sergei
5.0
44.5
24.00
27.0
2229
2260
+0.49
32
Zasypkin,Alexey
5.0
43.5
22.00
25.5
2201
2292
+0.99
11
Malinin, Yuri
5.0
43.5
21.50
28.5
2314
2244
-0.77
9
Ponikarovsky,Alexej
5.0
42.0
21.00
24.5
2324
2203
-1.29
25
Pimenov,Revolt
5.0
41.5
19.50
27.0
2185
2229
+0.30
39
Ganichev, Alexander
5.0
41.0
22.25
23.0
2126
2241
+1.23
16
Pavlov,Aleksandr
5.0
41.0
21.50
23.0
2278
2207
-0.78
19
Nikitinyh,Boris
5.0
41.0
20.25
24.5
2241
2170
-0.74
36
Shishigin, Dmitry
5.0
40.5
21.00
20.5
2162
2242
+0.85
29
Balakirev, Ilya
5.0
38.0
18.50
24.0
2212
2161
-0.42
54
Ignatyev,Viktor
5.0
38.0
17.75
20.5
0000
2226
2226
33
Bratus, Petr P.
5.0
36.0
15.75
23.5
2187
2215
+0.25
30
26
Iljinsky,Yaroslav
4.5
47.0
21.75
26.0
2239
2229
-0.14
34
Makovetsky,Boris
4.5
43.5
17.75
23.0
2171
2153
-0.19
17
Turkin,Viktor
4.5
43.0
20.25
24.0
2269
2231
-0.34
35
Polonovsky,Evgeny
4.5
41.0
17.50
20.5
2169
2124
-0.46
40
Ivanov,Alexander G.
4.5
39.5
17.00
18.0
2108
1963
-0.89
21
Balakin,Vadim
4.5
39.0
19.00
25.0
2262
2131
-0.97
36
42
Yudin, Maksim
4.0
44.5
19.25
23.5
2092
2189
+1.16
51
Baranow,Sergey
4.0
40.0
15.75
21.0
0000
2152
2152
59
Nochovniy,Vladimir
4.0
39.5
15.25
19.5
0000
2133
2133
60
Sheulin,Vasily
4.0
38.0
13.75
21.5
0000
2164
2164
41
Oshukov,Andrey M.
4.0
37.0
14.00
17.0
2106
1974
-0.50
23
Artemiev,0eg
4.0
36.0
13.75
19.5
2243
1733
-2.86
44
Bajaramov, Elvin
4.0
35.5
11.25
17.0
2042
2186
+1.29
56
Lavrinovitsh, Denis
4.0
35.0
15.25
15.5
0000
2072
2072
49
Mamedov, Elmin
4.0
35.0
11.00
19.0
1834
2101
+2.67
58
Nikitin,Vladinir
4.0
32.0
7.75
19.0
0000
2044
2044
46
18
Evstratov,Oleg
3.5
41.0
11.00
22.0
2269
2079
-1.79
57
Lihachov, Pavel
3.5
40.0
14.00
17.5
0000
2091
2091
31
Solgalov, Viktor
3.5
40.0
9.75
19.0
2218
2111
-1.07
46
Panov,Evgeny
3.5
37.5
13.25
18.5
1990
2080
+0.63
47
Rumjantsev, Rafail
3.5
33.0
6.75
11.5
1970
2051
+0.33
51
45
Mikhailov,Stepan
3.0
37.0
10.25
13.5
2004
2110
+0.67
37
Semenov,Vladimir A.
3.0
37.0
9.75
15.0
2157
1974
-1.35
38
Rikkinen, Stanislav
3.0
33.5
7.50
15.0
2145
1864
-1.73
52
Chubukov,Andrey
3.0
30.0
5.25
12.0
0000
1911
1911
50
Belikov,Roman
3.0
26.5
5.50
11.5
1832
1999
+1.20
56
55
Klochkovsky,Yaroslav
2.5
30.5
4.50
12.0
0000
1810
1810
57
45
Pavlov,Denis
2.0
33.5
5.50
13.0
2072
1865
-1.45
58
46
Presnyakov,Vladimir
1.0
29.0
2.00
6.0
1927
1745
-1.47
30
Semenenko,Sergey
1.0
24.0
4.00
5.0
2211
1208
-2.45
60
53
Doronkin,Grigory
0.0
36.0
16.00
0.0
0000
1508
0


( )
,
T
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
W-We
1
1
Rakhmanov,Aleksandr
GM
2584
31w1
18b1
6w1
4b1
2w½
3b½
14w1
7b1
10w½
7,5
50
40,25
+0.59
2
4
Kisilev,Gennady
IM
2443
34b1
22w1
15b1
1w0
3b½
17w1
5b½
11w1
12w1
7
50
36,25
+1.30
3
3
Rozum,Ivan
IM
2472
33w1
20b1
10w1
5b½
4w½
1w½
8b1
12b0
7w1
6,5
55
38,75
+0.67
4
2
Lintchevski,Daniil
GM
2503
32b1
19w1
8b½
12w1
1b½
5w½
7b0
15w1
14b1
6,5
51
36,00
+0.07
5
10
Samojlov,Anton
2319
40b1
46w1
3b0
27w½
25b½
26w1
13b1
5w1
1b½
6,5
49
33,50
+1.53
6
5
Dokutchaev,Alexander F.
FM
2412
35w1
24b1
14w1
3w½
8b½
2b½
4w½
10b0
16w1
6
52,5
33,25
+0.64
7
12
Sulemanyants,Odisey
FM
2304
42b½
29w1
9b1
2b0
27w1
32w½
25b1
3w1
4b0
6
49,5
31,50
+1.39
8
20
Osoblivi,Grigory
2265
50b1
3w0
38b1
60w1
15b½
13w0
34b1
6w½
11b1
6
42,5
24,75
+0.86
9
13
Moiseenko,Vadim
2284
43w1
28b0
51w½
35b1
31w1
20b1
10w0
24b½
22w1
6
42
25,75
+0.83
10
8
Vlassow,Valentin
FM
2346
38b1
25w1
2w½
28b1
5w½
14b½
3w0
16b½
24w½
5,5
48
27,25
+0.52
11
14
Toivonen,Alexander V.
2282
44b1
60w1
5b0
34w1
26b1
8w½
1b0
27w1
2w0
5,5
48
25,25
+0.81
12
7
Anjuhin,Alex
IM
2353
37w1
26b½
28w½
31b½
22w1
15b1
2w1
1w0
3b0
5,5
46,5
26,00
+0.64
13
6
Mishuchkov,Nikolai M.
FM
2392
36b1
23w1
1b0
26w0
29b½
28w½
60b1
20b½
25w1
5,5
46
26,00
-0.84
14
24
Koba,Igor
2243
54b1
5w0
44b½
40w1
11b½
34w½
17b1
13w½
8b½
5,5
45
26,50
+0.52
15
27
Cherepanov,Vladislav
2221
57w0
43b1
58w1
10b½
12b0
54w1
18w1
14b0
26w1
5,5
40
21,75
+0.72
16
15
Uliashov,Dmitriy
2266
45w1
57b1
4w0
51b1
20w½
7w0
32b1
2b0
39w½
5
45,5
21,00
-0.45
17
22
Smirnov,Vladimir S.
2260
52b1
4b0
39w½
44w1
7b0
36w1
9b½
32w1
13b0
5
45
21,50
-0.18
18
28
Kudryashov,Sergei
2229
58b1
13w1
7b½
8w0
17b0
6b½
49w1
9w½
19b½
5
44,5
24,00
+0.45
19
32
Zasypkin,Alexey
2201
2w0
45b1
59w½
9w1
19b1
12b½
15w0
22b0
42w1
5
43,5
22,00
+0.99
20
11
Malinin,Yuri
IM
2314
41w½
47b1
26w½
42b½
24w½
33b1
21w1
4b0
20w0
5
43,5
21,50
-0.77
21
9
Ponikarovsky,Alexej
FM
2324
39w½
41b1
12w0
32b0
57w1
31b1
22w½
28b½
33w½
5
42
21,00
-1.28
22
25
Pimenov,Revolt
2185
55w1
8b0
57w½
59b1
10w½
42b1
12w0
21b1
6b0
5
41,5
19,50
+0.30
23
39
Ganichev,Alexander
2126
9b½
42w½
22b½
21w0
59b1
19w½
26b½
23w1
15b½
5
41
22,25
+1.23
24
16
Pavlov,Aleksandr
2278
46b0
40w½
36b0
47w1
41b1
35w1
29b1
8w½
5b0
5
41
21,50
-0.78
25
19
Nikitinyh,Boris
FM
2241
49w1
2b0
35w½
37b1
32w0
39b½
42w½
59b1
28w½
5
41
20,25
-0.73
26
36
Shishigin,Dmitry
2162
6w0
54b½
16w1
17w0
44b1
22b0
56w½
49b1
18w1
5
40,5
21,00
+0.85
27
29
Balakirev,Ilya
2212
59w½
12b0
47w1
57b1
6w½
18b½
16w0
42b½
58b1
5
38
18,50
-0.42
28
54
Ignatyev,Viktor
0
24w0
36w½
40b0
45b1
37w1
27b0
31w1
18b1
21w½
5
38
17,75
+0.50
29
33
Bratus,Petr P.
2187
3b0
50w1
60b0
55w1
43b1
11w0
51b1
17w½
9b½
5
36
15,75
+0.25
30
26
Iljinsky,Yaroslav
2239
56b1
7w½
11b½
6b1
14w0
10b0
39w½
34w1
27b0
4,5
47
21,75
-0.14
31
34
Makovetsky,Boris
2171
4w0
49b1
18w1
14b0
51w1
24b½
20w0
26b0
46w1
4,5
43,5
17,75
-0.19
32
17
Turkin,Viktor
FM
2269
47w½
51b0
41w1
36b1
28w1
4b0
24w0
33b½
35w½
4,5
43
20,25
-0.34
33
35
Polonovsky,Evgeny
2169
5b0
52w1
19b½
13w0
40b1
16b0
46w½
51w1
17b½
4,5
41
17,50
-0.46
34
40
Ivanov,Alexander G.
2108
10w0
16b½
54w1
24b0
35w0
45b½
52w1
56b½
57w1
4,5
39,5
17,00
-0.89
35
21
Balakin,Vadim
2262
51w½
59b½
37w½
39b1
42w½
49b1
11b0
25w0
54b½
4,5
39
19,00
-0.97
36
42
Yudin,Maksim
2092
12w½
39b½
23b1
11w½
21b½
25w0
19b½
29w½
32b0
4
44,5
19,25
+1.16
37
51
Baranow,Sergey
0
21b½
17w1
13b½
15w0
34b0
38w1
33w0
35b0
45w1
4
40
15,75
2152
38
59
Nochovniy,Vladimir
0
29b½
21w½
32b½
25w0
39w0
30b1
41b1
19w0
44b½
4
39,5
15,25
2133
39
60
Sheulin,Vasily
0
30w1
14b0
33w1
20b0
18w0
37b1
6w0
46b½
41w½
4
38
13,75
2164
40
41
Oshukov,Andrey M.
2106
11b½
9w0
17b0
56w1
16w0
57b1
59w0
55b1
60b½
4
37
14,00
-0.50
41
23
Artemiev,Oleg
2243
53w1
6b0
42w0
49b0
52w1
46b½
58w1
39b0
56w½
4
36
13,75
-2.86
42
44
Bajaramov,Elvin
2042
14w0
30b1
24w½
22b0
36w0
56b0
48w1
31b1
59w½
4
35,5
11,25
+1.29
43
56
Lavrinovitsh,Denis
0
26w0
37b0
45w½
41b0
47b1
44w1
36b½
40w½
23b½
4
35
15,25
2072
44
49
Mamedov,Elmin
1834
19b0
34w0
48b1
23w1
38b1
21w0
28b0
36w0
37w1
4
35
11,00
+2.67
45
58
Nikitin,Vladimir
0
28w0
+
27b0
38w0
48b1
43w1
23b0
45b1
29w0
4
32
7,75
2045
46
18
Evstratov,Oleg
2269
48b1
1w0
34b0
46w1
60b1
29w½
27b0
54w0
36b0
3,5
41
11,00
-1.79
47
57
Lihachov,Pavel
0
27b1
15w0
25b½
29w0
9b0
41w0
47b1
38w1
40b0
3,5
40
14,00
2091
48
31
Solgalov,Viktor
2218
1b0
48w1
46b1
7w½
13b0
9w0
54b0
44w0
52w1
3,5
40
9,75
-1.07
49
46
Panov,Evgeny
1990
16w1
10b0
31w0
18b0
55b1
23w½
35b½
60w½
34b0
3,5
37,5
13,25
+0.63
50
47
Rumjantsev,Rafail
1970
17b½
11w0
29b0
16b0
56w0
+
57w0
48b1
55w1
3,5
33
6,75
+0.33
51
45
Mikhailov,Stepan
2004
15b0
32w0
56b½
54w0
50b1
40w½
38b1
58w0
51b0
3
37
10,25
+0.67
52
37
Semenov,Vladimir A.
2157
7b0
56w1
21b½
19w0
54b0
60w0
50b½
43w1
49b0
3
37
9,75
-1.35
53
38
Rikkinen,Stanislav
2145
8w0
55b1
20w0
58b1
49w0
51b0
45w0
57b0
43w1
3
33,5
7,50
-1.73
54
52
Chubukov,Andrey
0
22w0
35b0
43w0
+
23b0
48w1
40b0
50w1
31b0
3
30
5,25
1911
55
50
Belikov,Roman
1832
20w0
33b0
30w1
43b0
45w0
55b½
37w½
52b0
48w1
3
26,5
5,50
+1.20
56
55
Klochkovsky,Yaroslav
0
25b0
38w0
+
33b0
46w0
50w½
43b1
41w0
47b0
2,5
30,5
4,50
1810
57
43
Pavlov,Denis
2072
13b0
27w0
52b1
50w1
33w0
58b0
55w0
37b0
38b0
2
33,5
5,50
-1.45
58
48
Presnyakov,Vladimir
1927
18w0
31b0
49w0
30b1
58w0
52b0
44b0
47w0
50b0
1
29
2,00
-1.47
59
30
Semenenko,Sergey
2211
60b0
44w0
50b0
48w0
+
59w0
-
-
-
1
24
4,00
-2.45
60
53
Doronkin
0
23b0
-
-
-
-
-
-
-
-
0
36
16,00
0

No documents found

- - -
2007-2018 - , -
""